Vì lý do sự cố kỹ thuật, nên website http://evc.edu.vn sẽ tạm thời ngưng hoạt động. Website sẽ trở lại hoạt động trong thời gian sớm nhất. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này!
Về trang chủ